R&D

R&D

ບໍລິສັດ CHANGZHOU DAQIAN SCIENCE ແລະ TECHNOLOGY STOCK CO., LTD

R&D

ພະນັກງານເຕັກນິກ: 10 ຄົນ

IWE: 2 ຄົນ

ຊ່ວຍລູກຄ້າໃນການອອກແບບແລະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ໃໝ່.
ມີປະສົບການທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີພອນສະຫວັນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີສູງ.

25251
IWE-1
IWE-2

ເຕັກໂນໂລຢີ

ຜະລິດຕະພັນ